+48607-999-440 (pn-pt: 9:00-17:00)

Programy szkoleń

Kurs programowania aplikacji Android – 35 godzin dydaktycznych

 1. Zagadnienia wstępne
 • Konfiguracja środowiska pracy – Android Studio
 • Omówienie struktury aplikacji
 • Projektowanie i tworzenie interfejsów użytkownika
 1. Interfejs użytkownika
 • Tworzenie kontrolek
 • Projektowanie i tworzenie menu,
 1. Multimedia
 • Generowanie grafiki i animacji
 • Wzbogacanie aplikacji w multimedia
 1. Tworzenie widżetów
 2. Zaawansowane zagadnienia
 • Przechowywanie danych i preferencji użytkowników
 • Nawiązywanie połączeń sieciowych
 • Korzystanie z lokalizacji GPS
 • Publikacja aplikacji mobilnej

 

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Szkolenia ma celu przekazanie praktycznych umiejętności tworzenia aplikacji na platformę Andoid na poziomie podstawowym.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Będzie potrafić stworzyć/zaprogramować aplikację na platformę Android
 • Będzie potrafić korzystać z narzędzia developerskiego – Android Studio
 • Będzie potrafić tworzyć i wykorzystywać elementy interfejsu użytkownika (menu, kontrolki)
 • Będzie potrafić tworzyć multimedia i grafikę w aplikacjach Android
 • Będzie potrafić tworzyć widżety
 • Będzie potrafić nawiązywać połączenia sieciowe z aplikacji
 • Będzie potrafić wykorzystywać w aplikacji biblioteki obsługujące lokalizację GPS
 • Będzie potrafić opublikować stworzoną aplikację

Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do osób chcących poznać zagadnienia tworzenia aplikacji na platformę Android planujących tworzenie własnych aplikacji na platformę Android. Wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku Java.

Materiały dydaktyczne

 • Skrypt
 • Materiały w wersji elektronicznej
 • Prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, każdy uczestnik ma do dyspozycji stanowisko komputerowe. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi. Na zakończenie kursu przeprowadzane jest sprawdzenie przyswojenia wiedzy i umiejętności w formie egzaminu praktycznego.